پرتال جامع فناوری اطلاعات زیمانک

خدمات گروه فناوری راهکاران

نرم افزار حضورو غیاب
نرم افزار انباریار
نرم افزار نگهبانی
اتوماسیون اداری
اتوماسیون تغذیه
نرم افزار مالی

تماس با ما

تماس با گروه فناوری زیماتک


 

آدرس : یزد - بلوارجمهوری- ساختمان بورس واحد 64 - گروه فناوری زیماتک

تلفن : 35265016-035 , 35265015 -035